Lidianbloggaa

Monday, September 25, 2006

SUHTEELLISTA

Kuulun yrityksen kanta-asiakkaisiin, koska ostan heidän tuotteitaan säännöllisesti.
Olen myös suosittelija, koska olen suositellut kirjasarjaa muille.
Yrityksen ei ole tarvinnut laittaa rahaalikoon saadakseen minusta asiakkaan, joten minusta ei ole koitunut heille hankintakuluja.
Asiakassuhdetta yritys ei ylläpidä minuun, joten siitäkään he eivät saa kuluja.
Tuotteiden markkinointi on suomessa olematonta, vain oma hylly Suomalaisessakirjakaupassa. Yritykselle ei suoraan aiheudu palvelukustannuksia, vaan sen tuotteita myyvä yritys kantaa ne.

Kaikesta tästä voisi päätellä minun olevan mieluisa asiakas yritykselle.

HEIJASTUKSIA

Koska yritys ei markkinoin tuotteitaan Suomessa, ei sen sisäisen markkinoinnin tila heijastu minuun.

Terry Pratchett

POLITIKOINTIA

Hinnoittelupolitiikkana yrityksellä on tietoisesti edullinen hinta, johtuen tuotteen tuottamisen edullisuudesta, pehmäekantinen kirj aon edullisempi tuottaa kuin kovakantinen. Hintaan vaikuttaa myös tuotteen suuri kysyntä, painosten ollessa suuria on hintakin edullisempi tuottaa per kirja.

Tuote on suunnattu mm. nuorisolle, jolla ei kerrallaan ole suuria summia käyttää kirjoihin ja siksi edullinen hint aon välttämättömyys, mikäli aikoo saada suuren menekin tuotteille.

Itselleni opiskelijana edullinen hinta on mahdollistanut kirjojen omaksi hankkimisen, eikä minun ole ollut pakko tyytyä kirjaston lainakirjoihin.

NÄIN MINUUN OSUTAAN 2

Markkinointi viestintä

Mainonta
Yritys ei mainosta kirjojaan Suomessa.

Myyntityö
Yritys on valinnut Suomessa tuotteidensa myyjiksi 2 arvostettua ja suurta kirjakauppaa, Akateemisen kirjakaupan ja Suomalaisen kirjakaupan.


Myynninedistäminen SP
Myynninedistäminen on Suomessa jäänyt tuotteita myyvien kauppojen vastuulle. Yritys edistää omaa myyntiään kirjakaupoille, ei kuluttajille.


Tiedotus- ja suhdetoiminta PR
Yritys ei harjoita tiedoitus- tai suhdetoimintaa suomalaiselle kuluttajalle.
Kuluttajat suosittelevat kirjoja toisilleen ja keskustelevat niistä mm. internetissä.

TÄMÄ ON MINUN

Ydintuote
Yritys on perustettu kirjoja myymään.

Avustavat osat
Avustaviin osiin voidaan lukea kirjojen muoto (koko), laatu, ulkonäkö ja kirjoihin liittyvät muut tarvikkeet (esim. CD-kirjat)

Laajennettu tuote eli mielikuvatuote

Kirjat ostetaan kaupoista käteisellä tai kortilla, internet kaupassa siirretään rahoja sähköisesti. Myyntipaikkoina toimivat kirjakaupat ja internet.

Brändi
Tarkastelemani yrityksen Discwordl sarja on brändi. Romaanien lisäksi voi ostaa kalentereita, keittokirjoja ja karttoja jotka liittyvät kirjasarjaan. Olen myös nähnyt kirjan hahmoista tehtyjä pienoispatsaita myynnissä. Lisätuotteet ovat suunnattu nuoremmille lukijoille.

Kuvassa kirjoista tuttu peli, joka tehtiin kirjoissa olleen kuvauksen perusteella.

YMPÄRISTÖ YMMÄLLÄÄN

Mikroympäristö
Valitsemani yritys Booksattransworld toimii kuluttajamarkkinoilla, jolloin sen asiakkaina ovat yksilöt ja kotitaloudet jotk aostavat sen tuotteita yksityiseen käyttöön omilla rahoillaan.
Koska yritys julkaisee tarkastelemani sarjan kirjat englanniksi, on se mahdollinen asiakaskunta kaikki englantia lukevat ihmiset, jotka haluavat lukea fantasiaromaaneja.
Yritys julkaisee kirjoja pehmeäkantisina painoksina, joten ne ovat edullisia ostaa.
Yritys julkaisee kirjoja erilaisilla kansilla, jolloin nuoret voivat ostaa kirjansa Kirbyn värikkäillä kansilla ja aikuiset yksivärisillä ja asiallisilla kansilla.

Makroympäristö
Julkisenvallan toimenpiteet eivät nykyisessä Britanniassa koske fantasiakirjallisuutta, muutoin kuin mitä laki sanoo esim. vähemmistöjen mollaamisesta.
Yrityksen tuotteidenmenekkiin vaikuttaa se taloudellinen ympäristö jossa se tuottaa ja myy tuotteitaan. Yrityksen tuotteita on myynnissä useissa maissa, jolloin riskis iitä, että myynti kaikkialla romahtaisi, on pienempi.

Teknologinen ympäristö
Internet ei tullut paperisen kirja tilalle, vaan esim. suomessa pehmeäkantisten romaanien myynti on kasvanut viime vuosina. Kirja ja sähköiset viestimet kiöpailevat kuluttajan ajasta, mutta kirjan asema on vielä vahva.

Demografinen ympäristö
Britannian, jossa yritys pääosin toimii, väestön koostumus on kansainvälinen. Britannian koulutusluvut ja taloudellinen hyvinvointi takaavat sen, että maassa asuu lukutaitoisia ihmisiä,joilla on laittaa rahaa kirjoihin.

Kulttuuri ja elinympäristö
Britannia kuuluu lukeviin kulttuureihin. J.K. Rowlingin Harru Potter-sarja on nostanut Britannialaisten itsetuntoa ja kohottanut samalla kaiken fantasiakirjallisuuden arvostusta.
Britanniassa ja muissa länsimaissa voidaan soveltaa aika pitkälle saman tyylistä mainosstrategiaa, mutta mentäessä itämaille on mainosstrategiaa muutettava paikallisiin oloihin sopivammaksi.

Kansainvälinen ympäristö
Yritys myy tuotteitaan ulkomaisille kirjakaupoille myyntiin, sekö se harjoittaa internet-kauppaa, jolloin se lähettää kirjan haluttuun maahan.

Sisäinen ympäristö

Yrityksen liikeideana on myydä kirjoja kuluttajille.
Sen yrityskulttuuri on Brittiläinen.
Se on valinnut kohderyhmikseen erilaisia kohderyhmiä, riippuan aina myytävästä tuotteesta, yleistäen voisi sano sen kohderyhmän olevan lukevat ihmiset, jotka haluavat ostaa kirjansa omaksi.

MINÄ JA MARKKINOINTI 2

Tarkastelemani yritys, Booksattransworld.

Ajattelutapa: En kuulu valitsemani yrityksen valitsemaan kohderyhmään eikä se sen takia tarjoa tuotteitaan minulle. Yritykselle ei olisi taloudellisesti kannattavaa selvittää tarpeitani ja odotuksiani, koska en kuulu tarpeeksi suureen asiakasryhmään. Suomessa asuvat, englanninkielisiä fantasiaromaaneja lukevat aikuiset ovat Britanniasta käsin tarkasteltuina marginaalisen pieni asiakasryhmä.

Toimintatapa: Vaikka koko tarkastelemassani yrityksessä tehtäisiin paljon markkinointia ja vaikka sensisäinen markkinointi olisi kunnossa, ei se silti vaikuta juuri lainkaan tänne pohjolan perukoille.

Kilpailuetu: Yrityksen tuote, josta olen kiinnostunut, Discworld-kirjasarja on kaltaistaan vailla. Vastaavaa niin lapsille kuin aikuisillekin sopivaa sarjaa ei ole. Kirjailijan käyttämäkieli ja hänen luomansa maailma erottuvat fantasia kirjallisuudesta edukseen.

Hyödykeajattelu: Kirjan ostaessani ostan paitsi hyödykkeen myös siitä saatavan nautinnon ja huvin.

Ostohalu: Tuote esitellään houkuttelevasti koristeltuna (Kirbyn tekemät kannet) ja se on pehmeäkantisena edullisempi ja paremmin laukkuun mahtuva kuin kovakantiset kilpailijansa.

Asiakassuhde: Kirjojen hyvä laatu on saanut minut arvostamaan yrityksen pokkareita ja suosittelemaan niitä muillekin. Rajoitettu saatavuus (vain Suomalainen ja Akateeminen kirjakauppa) hankaloittaa asiakkaan puolelta tapahtuvaa asiakassuhteen ylläpitoa.

Wednesday, September 06, 2006

SUHTEELLISTA

Kuvaile miten käsittelemääsi tuotetta markkinoiva yritys hoitaa sinua tai luomaasi kuluttajapersoonaa asiakkaana. Onko erotettavissa asiakkuuden kehitysasteita? Minkälaisia?Miten he hankkivat uusia asiakkaita?

Kustantamo ei ole juurikaan kiinnostunut minusta asiakkaana; se ei kohdista minuun muuta mainontaa, kuin kirjojen takasivuilla olevat mainokset. Kustantamo hankkii uusia asiakkaita Suomessa vain kirjakauppojen avustuksella, ei itsenäisesti.

HEIJASTUKSIA

Miten arvioit tuotettasi markkinoivan yrityksen sisäisen markkinoinnin heijastuvan sinuun?

Kustantamon harjoittama markkinointi jättää minut siitä ulkopuoliseksi. Ilmeisesti Suomi on kustantamolle liian pieni markkina-alue ja se ei siksi halua panostaa tuotteidensa markkinointiin täällä.

NÄIN MINUUN OSUTAAN

Booksattransworld ei kohdenna markkinointiaan niin, että se osuisi minuun, joten minun täytyy etsiä tietoa itse sitä halutessani. Kustantamo ylläpitää sivuillaan pelkästään Pratchettiin keskittyvää sivua http://www.booksattransworld.co.uk/terrypratchett/home.htm, jonka kautta saa hivenen lisää tietoa kirjailijasta ja tämän kirjoista.

Suomalaisen kirjakaupan Kolmensepän myymälässä on omistettu yksi hylly pelkästään englanninkielisille Practhettin kirjoille ja näin ollen se toimii paitsi myyntipisteenä, myös mainoksena. Lisäksi kirjoissa itsessään mainostetaan takasivuilla kirjailijan muita kirjoja.

Kustantamo ei osu minuun, mutta Terry osui, sattumalta aikoinaan.

SEGMENTOINTISTRATEGIA


Tarkastelemani yritys http://www.booksattransworld.co.uk/ ei markkinoi tuotteitaan suomeksi, vaan keskityy englanninkielisiin markkina-alueisiin. Pratchettin kirjoja markkinoidaan paitsi teini-ikäisille myös aikuisille. Kirjoista otetaan painokset erilaisin kansin. Oheisesta esimerkistä huomaa, kuinka paljon kirjan ulkoasua on muutettu toivotun asiakassegmentin tavoittamiseksi .
Vaikka itse kuulunki aikuiseen kuluttajasegmenttiin, kuulun myös teinimpien kansien kuvittajan, Kirbyn, ihailijoihin ja siksi valitsenkin värikkäämmät kannet kirjoihini.Kirjojen lukijoiden tarkempaa segmentointia on vaikea tehdä; ennen J. K. Rowlingin Harry Potter-kirjojen ilmestymistä, arvioitiin, että prosentti kaikista Iso-Britanniassa myydyistä kirjoista oli Pratchettin kirjoja. Koska kirjojen lukijakunta on laaja ja monikansallinen, niin voitanee lukijoita yhdistäväksi tekijäksi laskea lukemisen ja fantasia- ja huumorikirjallisuuden. Toisaalta Pratchettin kirjoja on ilmestynyt myös CD:lle luettuina ja sarjakuvina, eli lukeminenkaan ei välttämättä yhdistä tämän sarjanystäviä. Monet Pratchettin ystävät eivät myöskään lue muuta fantasia- tai huumorikirjallisuutta, tai ylipäänsä muuta, joten tuokaan määrittely ei ole kokonaan aukoton.

Booksattransworldin ei Practhettin jo saavutettua vankan maineen ja lukijakunnan juurikaan tarvitse markkinoida kirjailijaa, vaan menestys ja laadukkaat tuotteet (kirjat) myyvät osittain itse itseään.

Wednesday, August 30, 2006

Asian vierestä

Tiistaina palailin illalla väsyneenä koulusta, kun lähijunassa, istumapaikkaa etsiessäni silmäni rekisteröivät jotakin kiinnostavaa; Kirbyn kuvittaman kirjankannen. Onnistuin saamaan paikan kirjaa lukevaa miestä vastapäätä. Matkaan-lehteni takaa koetin kurkistella, mikä Kiekkomaailma miehellä oli kesken. Kuikuiluistani huolimatta en saanut kannesta selvää ja muutamia aseman välejä kärvisteltyäni oli pakko asiaa tiedustella (”Anteeksi, mutta mitä Pratchettiä luette?”), kyseessä oli Pyramidit. Vaikka muksu myöhemmin, asiasta hänelle kertoessani, moittikin käytöstäni, olen silti saatuani tyydytettyä uteliaisuuteni. Oli suloista huomata, etten ole ainut ”vanhus” joka Pratchettiä lukee. Ja oli se sen lukijamiehen hymy hänen poistuessaan aika salaliittomainen.

TÄLLAINEN OLEN

Kuluttajana kuulun useaan ryhmään; opiskelijoihin, työssäkäyviin, alle kolmikymppisiin citysinkkuihin, lähiöissä asuviin yksinhuoltajiin, varhaisteinin äitien ryhmään, sekä joihinkin harrastuksista ja mielenkiinnonkohteista kuuluviin ryhmiin.

Viime syksynä tarvitsin kipeästi englanninkielistä lukemista kielitaitoni parantamiseksi ja arastellen tartuin ensimmäiseen englanninkieliseen Pratchettiini. Olin aiemmin lukenut tuon englantilaisen kirjailijan Kiekkomaailmaan sijoittuvia fantasiahupailuja suomeksi, joten askel niiden omaksi ostamiseen, vaikkakin englanniksi, ei ollut suuri. Englanninkielisiä Kiekkomaailmoja olen ostanut Akateemisesta Kirjakaupasta ja Suomalaisesta Kirjakaupasta, muualla en ole tavannut noita englantilaisen booksattransworld kustantamon julkaisemia kirjoja. Pian englanninkieliset pehmeäkantiset kirjat olivat muutakin kuin pakollista englanninopiskelua, ne olivat keino saada luppohetket kulumaan mukavasti ja unohtamaan kiireinen elämäni edes tuokioksi. Nykyään laukussani kulkee lähestulkoon aina yksi Pratchett, ihan vain siltä varalta, että löytäisin jostain välistä lyhyen tuokion, jolloin uppoutua fantasiamaailmaan.

MINÄ JA MARKKINOINTI

Tämän hetkiseen elämäntilanteeseeni ei markkinointi vaikuta juurilainkaan. Päiväni ja iltani kuluvat koulussa ja yöllä koetan nukkumisen lisäksi keritä tekemään läksyt, siivoamaan ja hoitamaan kaikenmaailman tärkeät asiat. Televisiota en enää kerkeä katsomaan, lehtiä en kerkeä lukemaan, en edes ilmaisjakelulehtiä junassa, koska silloinkin vietän aikaani nenä kiinni kirjassa tai unessa. Jos minulla olisi aikaa, huomioisin ehkä mainokset matkani varrella, kuulisin ja lukisin tuhansia mainoksia päivässä, mutta ylikuormitettu mieleni on mainosmiehen painajainen, etenkin kun kiireessä en kerkeä vertailemaan hintoja ja saatan osaa ylihintaisia tuotteita eli olisin myyjän unelma (”mulle kaikki heti, hinnasta viis”)

Tuesday, May 02, 2006

Puu-Käpylä
Sunnuntain Hesarissa oli artikkeli Puu-Käpylästä Kaupunginmuseon paimenkirjeestä. Käpylä-Seura saamassa kirjeessä kehotettiin valistamaan alueen asukkaita alueen kulttuuriarvojen säilyttämisestä. Kaupunginmuseo kehotti kasvattamaan alueella 1920-30-lukujen kasveja ja tästä osa Käpyläläisistä ei pitänyt.

Ei voi olla pohtimatta miksi ihmiset muuttavat Käpylään; jos syynä on Käpylän vanhat puutalot, arkkitehtuuri ja yleisilme, niin eikö silloin ole turha nikotella yleisilmeen säilyttämiseen pyrkivästä toiminnasta?

Puu-Käpylän puutarhoista osan on suunnitellut arkkitehti Elisabeth Kochin 1920 luvulla, joten puutarhojen kasvisto on loppuun saakka mietitty osa Käpylän yleiskuvaa. Vaatimuksiin säilyttää pihojen alkuperäinen kasvisto voisi suhtautua eritavoin, jos ne olisi kunkin talon emännän suunnittelun tulos, eikä tarkkaan harkittu arkkitehtuuria tukeva loppusilaus. Esimerkiksi jos nykyiset aitaorapihlajat korvattaisiin kuusiaidoin, muuttuisi alueen ilme täysin. Kaupunginmuseon tarkoituksena on säilyttää Käpylän


Käpylä-Seura kertoo kotisivuillaan;

Käpyläläiset ovat perin uskollisia kauniille asuinalueelleen ja toimivat mitä erilaisimmissa yhdistyksissä ja järjestöissä säilyttääkseen upean kaupunginosansa tulevillekin sukupolville ja kehittääkseen sitä parhaalla mahdollisella tavalla.

Käpylä-Seuran tarkoituksena on mm.
- säilyttää Käpylän asutuksen luonnonläheisyyteen perustuva erikoisluonne
- vaalia kaupunginosan kauneusarvoja


Kaupunginmuseon ja Käpylä-Seuran tarkoitus on sama; säilyttää alueen yleisilme sen tyyppisenä, kuin se on suunniteltu.Miten tämä sitten liittyy kurssiin?

Puu-Käpylän kilpailukeino, keino jolla se erottuu muista kaupunginosista, on sen ulkonäkö. Kauniisti kunnostetut talot ja pihat rehevässä puutarhakaupunginosassa erottuvat selvästi esimerkiksi lähellä olevan Pasilan tyylistä. Puu-Käpylä ei ole edullinen asuinalue, sen sijainti lähellä Helsingin keskustaa, hyvien kulkuyhteysien päässä vaikuttaa myös alueen arvostukseen.

Mikäli Puu-Käpylän talojen ja pihojen remontointia ja kunnostusta ei valvottaisi lainkaan, muuttuisi alueen ilme vääjäämättömästi. Tietty yhtenäinen ilme tekee alueen levollisen ja harmonisen näköiseksi. Kaupunginmuseo paimenkirjeellään pitää tavallaan yllä alueen markkina-arvoa pyrkiessään estämään alueen tyylillisen hajaannuksen.
Perinneperennoja

Jalopionilajikkeet
Päivänkakkara
Idänunikkolajikkeet
Varjolilja
Keltamo
Pihasyreeni
Juhannusruusu
Aitaorapihlaja
Tuhkapensas
vanhat suomalaiset Pionit
Idänsinililja
Keltanarsissilajikkeet
Tummahelmililja

Hyötykasviyhdistys
perinneperennoja

Sunday, April 30, 2006

Kurssin, jota suoritan, aiheena on asiakaslähtöinen markkinointiajattelu.Kurssin suoritettuani minun tulisi ymmärtää markkinointi kokonaisuutena sekä ymmärtää erilaisia asiakkaita. Kurssin aikana tutustun markkinoinnin kilpailukeinoihin ja opin käyuttämään niitä myös soveltaen. Opinto-oppaassa on pallotettu tärkeitä seikkoja näin;

* markkinointiajattelu ja sen kehittyminen
* kuluttajakäyttäytyminen ja segemntointiprosessi
* kilpailukeinot ja niiden käyttö
* asiakkuus ja asiakkuuden ylläpito


Ennen koetta koetan nipistää jostain aikaa, etsiäkseni tietoja aiheesta muualtakin, kuin koulumuistiinpanoista. Koska olen vannoutunut Wikipedian käyttäjä, kävin jo kurkistamassa, mitä Wikipedia sanoo markkinoinnista.

Wednesday, April 26, 2006

Loin blogin koulutehtävää varten.
Aluksi, ennen kuin saamme tehtävän, harjoittelen bloggaamista vain poistaakseni myöhemmin nämä kokeilut.